Illés Krisztina - egészségnevelő

1998 júniusában sikeres szakközépiskolai érettségit tettem a szombathelyi Szent-Györgyi Albert középiskolába, mint általános ápoló és asszisztens.
Ezután felvételt nyertem a PTE-EFK SZKK általános szociális munkás szakára. A főiskola elvégzése után elhelyezkedtem a Sárvári Gondozási és Családsegítő Központban (jelenleg Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ). Jelenleg is ott dolgozom.

Első munkakörömbe az idős, demens betegek nappali ellátási részlegén mint gondozónő dolgoztam, majd 01.01-től vezető gondozónő státuszba kerültem, ahol az idősek klubja, a házi segítésnyújtás valamint az étkeztetés részleget vezettem. 2006 decemberétől gyermekeim születése miatt 2011. decemberéig szülési szabadságon voltam.
2012. 01. 01.-től a Családsegítő Szolgálatnál kezdtem el dolgozni, mint családgondozó. Jelenleg a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, családsegítőként dolgozom.
 
Mindig is fontosnak tartottam az embereken való segítést, illetve az emberekkel való foglalkozást.
Munkám során legfontosabb teendő, hogy a segítséget igénylő személyek részére az igénybevételi lehetőségeket biztosítsam, a különböző szolgáltatások elérhetőségére vonatkozó információkat a rendelkezésükre tudjam bocsátani. Fontos számomra, hogy a rászoruló embereket tanácsokkal lássam el és támogatást nyújtsak problémáik megoldásához, helyzetük javításához.