Pályázati információk

Kedvezményezett neve:
Fehér Medical Kft.

A projekt címe:
Praxisközösség létrehozása és működtetése a Szombathelyi és a Sárvári Járásban

A projekt azonosító száma:
EFOP-1.8.2-17-2017-00018

A szerződött támogatás összege:
149.959.805 Ft

A támogatás mértéke:
100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2019.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt során megalakításra kerül egy praxisközösség, amely a Sárvári és a Szombathelyi járás 7 háziorvosi praxisából áll majd. A praxisközösségben történő működéshez az alábbi szakemberek kerülnek bevonásra:
- 7 fő háziorvosi tevékenység folytatására jogosult orvos (rendelkezésre állásuk időtartama havonta 15 óra, ill. 19 óra)
- 1 fő csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos (rendelkezésre állása időtartama heti 4 óra)
- 7 fő a háziorvos feladatköréhez kapcsolódó ápolási feladat végzéséhez szükséges szakképesítéssel rendelkező ápoló (rendelkezésre állásuk időtartama havonta 15 óra)
- 1 fő népegészségügyi koordinátor (rendelkezésre állása időtartama heti 40 óra)
- 1 fő dietetikus (rendelkezésre állása időtartama heti 20 óra)
- 1 fő gyógytornász (rendelkezésre állása időtartama heti 30 óra)
- 4 fő a praxisközösség teljes ellátási területén dolgozó védőnő (rendelkezésre állásuk időtartama havonta 15 óra)
- 1 fő egészségfelelős (rendelkezésre állása időtartama heti 20 óra)


Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
1. Praxisközösségi működés koordinációs feladatainak ellátása
A praxisközösség tagjainak rendszeres találkozóival hatékonyabbá válik az egészségügyi alapellátás szervezése, az ellátási nehézségek kezelése.


2. Ellátási rend kidolgozása a praxisközösségi működésen belül
Az ellátási rend a közfinanszírozott egészségügyi alapellátáshoz tartozó feladatok praxisközösségen belüli szervezését foglalja magába, beleértve a helyettesítések rendszerét.


3. Többletszolgáltatások nyújtásának szabályozása
A többletszolgáltatások szabályozása magába foglalja a praxisközösség által a közfinanszírozott egészségügyi alapellátáshoz képest biztosított többletszolgáltatásokat, azok célcsoportjait, az igénybe vétel feltételeit, a szolgáltatások elérhetőségét, lakosság irányába való kommunikációját, a többletszolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai irányítás módját, a kapcsolódó adatgyűjtést.


4. Lakossági egészség-állapot és szükségletfelmérés elkészítése a praxisközösség által ellátott lakosság körében
Ennek eszközei az egyénre szabott egészségállapot-felmérés, valamint a lakosság egészségi állapotára, szociális helyzetére, az egészségügyi ellátás helyi helyzetére vonatkozó jelentések, kimutatások, adatok.


5. Praxisközösségre vonatkozó fejlesztési és működési terv elkészítése


6. Rendszeres együttműködés
Különös tekintettel az egységes kliensutak kidolgozására, a járáson belül található járóbeteg-szakellátókkal, egészségfejlesztési irodával, szociális ellátókkal, otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal, a területen működő közforgalmú gyógyszertárakkal, a területen működő alapellátási ügyeleti szolgáltatókkal


7. Népegészségügyi szolgáltatások biztosítása kiemelten a krónikus, nem fertőző betegségekre vonatkozóan
- Egyénre szabott egészségállapot-felmérés
- Egyénre szabott életmód tanácsadás
- Prevenciós rendelés biztosítása a lakosság részére
- Szervezett szűrésekre való mozgósítás és felvilágosítás


8. Gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott ellátása
- prevenciós rendelés;
- egyéni csoportos formában végzett dietetikai tanácsadás;
- egyéni és csoportos formában végzett gyógytorna


9. A praxisközösségi dolgozók praxisközösségi tevékenységéhez kapcsolódó képzési programokon való részvétele
A praxisközösség tagjai, illetve szakemberei 15, az EFOP 1.8.0. projekt keretében kidolgozott, a praxisközösségi működéshez kapcsolódó képzéseket, felkészítéseket teljesítenek a projekt időtartama alatt.


10. Mentálhigiénés támogatás a praxisközösségben dolgozók számára
Stresszkezelő és kommunikációs kiscsoportos készségfejlesztő tréning a mindennapi hatékony problémamegoldás, stresszkezelés és személyes hatékonyság elősegítésére, az önismeret, az érzelmi intelligencia fejlesztésén keresztül


11. Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” felhívás keretében kidolgozott lakossági célcsoport részére szóló tájékoztató kiadványok terjesztése

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
1. Projekt előkészítési tevékenység
A projekt kötelező mellékletét képző szakmai terv kidolgozása.
2. Projektmenedzsment
3. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
4. Projekt Irányító Bizottság létrehozása
5. Együttműködési megállapodások kötése


Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
1. Szolgáltatások disszeminációja
Konkrét tevékenységek:
- szórólapok, tájékoztató füzetek, molinók, plakátok, információs táblák, plasztikkártyák, Roll Up-ok, reklámtárgyak, beachflag zászlók készítése;
- sajtóban, Facebook oldalon történő megjelenés.


2. A praxisközösségi működést támogató, ahhoz közvetlenül kapcsolódó infokommunikációs megoldások kialakítása
A praxisközösségi működést lehetővé tevő, illetve támogató honlap létrehozása.


3. A praxisközösségi működést támogató ahhoz közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés